L'Escola

Matrícula oberta Curs 2022-23

L’Escola de Música Tarantel•la neix a l’octubre de 1.984.

Som una Escola Privada Autoritzada per la Generalitat de Catalunya que reconeix l’ensenyament musical cursat a l’Escola Tarantel·la per poder fer la convalidació de crèdits a l’etapa d’educació secundària obligatòria, E.S.O.

És oberta a tothom i a tot tipus de corrent estètica amb un cert interés; en ella s’intenta crear un caliu intern propi d’una escola dinàmica, moderna i amb constant evolució.

Des de les hores ençà, l’Escola ha anat creixent, apostant sempre per un mètode d’ensenyament personalitzat, un ensenyament musical de qualitat.

Fomenta la integració dels alumnes en grups instrumentals i corals, afavorint les relacions i el treball en equip.

La direcció del centre està a càrrec d’en: Jordi Huguet i Arasa
Titulat Superior en Música
Llicenciat en Pedagogia i especialista en Organització escolar.

Els nostres professors són titulats Superiors o amb el títol de Grau Mig del Pla 66 tal i cóm demana la normativa d’Escoles Autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tots els mestres col·laborem en la programació del curs, audicions, concerts, i activitats que puguin sorgir.

A l’Escola de Música Tarantel•la disposem del millor material per a facilitar als nostres alumnes un aprenentatge ràpid i correcte.

Instal·lacions amb:

• Aules amb llum natural, ventilació directa a l’exterior i aire condicionat.
• Aula Auditori amb Piano de Cua i capacitat per a 40 persones.
• Aules preparades amb tot el material necessari pel bon funcionament de les classes.