L'avaluació

Les avaluacions dels alumnes de sistema reglat o semi reglat són a la pròpia Escola i pels propis professors.

La direcció i els professors de lʼescola han establert el sistema dʼavaluació pels alumnes per què puguin arribar a adquirir tots els coneixements necessaris per a cada curs.

Pels alumnes que cursen el sistema reglat o semi reglat lʼescola ofereix el sistema dʼavaluació trimestral per a cada assignatura, dʼacord amb els objectius curriculars fitxats per lʼescola.

Els alumnes dʼinstrument realitzen les audicions trimestrals on presenten davant dels companys i mestres les obres treballades de diferents estils musicals (clàssic, contemporani, modern...).

A final de curs sʼentreguen les notes valorant independentment cada matèria.
En les matèries en grup, si hi ha alguna part no superada sʼhaurà de tractar individualment per assolir el nivell del curs.

 

A final de cada nivell, un cop assolits tots els cursos de cada matèria es lliurarà un Diploma acreditatiu.

 

Pels alumnes aficionats que ho sol·licitin, es lliurarà a final de cada curs un informe respectiu.